Vallentuna korttidshem

Vallentuna korttidshem drivs i kommunal regi och erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer. Boendet är en trygg avlastning för dig som förälder. Till hands finns personalen som har utbildning och erfarenhet inom funktionsnedsättning.

Du som vistas här får ta del av en stimulerande verksamhet där du har din egen individuella utvecklingsplan. Vi har alltid en planering där uppföljning ingår. Vi har en samverkan med skola, LSS-handläggare (LSS – Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade) och andra viktiga aktörer i ditt nätverk. Hos oss får du möjlighet att träffa nya vänner och ingå i en social gemenskap.

Korttidsboendet

Vallentuna korttidshem består av två hus där verksamheterna skiljer sig åt.

  • Hus 9: Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 12-21 år med funktionsvariationer inom det neuropsykiatriska spektrat. Huset har sovande jour nattetid.
  • Hus 11: Verksamheten är riktad till barn och ungdomar med ett större omvårdnadsbehov. Huset har vaken nattpersonal.

Om vi har plats tar vi gärna emot barn och ungdomar från andra kommuner.

Så här arbetar vi

Vi ser till varje barn och ungdoms unika förmågor och intressen och vi uppmuntrar och stimulerar dessa. Vi arbetar för att skapa en tydlig och förutsägbar miljö, bland annat genom individuell planering i form av schema och bildstöd. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en strukturerad och meningsfull fritid där barn och ungdomar ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik.

Hos oss får barn och ungdomar delta i mindre och större utflykter och de får social samvaro i form av spel- och filmkvällar. Vi spenderar mycket tid utomhus eftersom vi vill uppmuntra till rörelse. All mat lagar vi tillsammans med barn och ungdomar i verksamheten.

Vart vänder jag mig?

Blir du nyfiken på vår verksamhet? Hör av dig till Hanna Åkesson, se kontaktuppgifter nedan, för att få mer information. Vill du göra en ansökan kontaktar du kommunens LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00.

Hanna Åkesson

Verksamhetschef Stöd och omsorg

E-post: hanna.akesson@vallentuna.se

Vill du kontakta Hanna Åkesson på telefon når du henne via Kontaktcenter på 08 587 850 00.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats