Vallentuna korttidshem

Vallentuna korttidshem drivs i kommunal regi och erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar med olika funktionsvariationer. Boendet är en trygg avlastning för dig som förälder. Till hands finns personalen som har utbildning och erfarenhet inom funktionsnedsättning.

Du som vistas här får ta del av en stimulerande verksamhet där du har din egen individuella utvecklingsplan. Vi har alltid en planering där uppföljning ingår. Vi har en samverkan med skola, LSS-handläggare (LSS – Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade) och andra viktiga aktörer i ditt nätverk. Hos oss får du möjlighet att träffa nya vänner och ingå i en social gemenskap.

Vad är ett korttidshem?

Korttidshem är en tillfällig vistelse utanför hemmet för dig som har en funktionsnedsättning inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om att du behöver få miljöombyte, eller att dina föräldrar ibland behöver avlastning.

Vallentuna korttidshem finns till för dig som är mellan 12–21 år och som har en funktionsvariation inom LSS. Här bor du tillfälligtvis enligt ett överenskommet schema, något som kallas för korttidsvistelse.

Vallentuna korttidshem kan också erbjuda en fritidsplats till dig som är 13 år eller äldre och inte kan få fritids via skolan. Det kallas för korttidstillsyn. Under din tid hos oss arbetar vi varje dag med att skapa en tydlig och förutsägbar miljö så att du ska känna dig trygg.

Vallentuna korttidshem finns till för dig som

 • Är mellan 12–21 år med funktionsvariationer som tillhör personkrets 1 eller 2 i LSS.
 • Är barn eller ungdom med funktionsvariation och som har ett större omvårdnadsbehov.
 • I mån av plats kan vi ta emot barn och ungdomar med funktionsvariation ifrån andra kommuner än Vallentuna.

Fakta om Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför hemmet innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt kan vistas utanför ditt eget hem under kortare eller längre tid. Vallentuna korttidshem erbjuder korttidsvistelse till ungdomar under vardagar och vissa helger.

Fakta om Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för dig som är 13 år eller äldre och som går i skolan. Korttidstillsyn sker utanför det egna hemmet och börjar i samband med att skoldagen tar slut. Tiden för korttidstillsyn är ca. kl. 12–18. Vallentuna korttidshem arbetar för att tillgodose familjernas behov även under skollov. Under loven pågår korttidstillsynen mellan kl. 09–18 på vardagar. Röda dagar och helger är det stängt.

Vallentuna korttidshems inriktningar

Vallentuna korttidshem har två hus med varsin inriktning. Det ena huset kallas för "Hus 9" och vänder sig till dig som är mellan 12-21 år och som har en funktionsvariation inom det neuropsykiatriska spektret. Under natten finns det sovande personal. Skulle du behöva hjälp på natten kan du larma dem, så hjälper de dig med det du behöver.

Det andra huset kallas för "Hus 11", och finns till för dig som har ett större omvårdnadsbehov. Om du sover över finns det vaken personal under natten.

Så här arbetar vi

Vi ser till varje barn och ungdoms unika förmågor och intressen och vi uppmuntrar och stimulerar dessa. Vi arbetar för att skapa en tydlig och förutsägbar miljö, bland annat genom individuell planering i form av schema och bildstöd. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en strukturerad och meningsfull fritid där du ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik. 

Eget rum

Förutsägbarhet är viktigt i vår verksamhet. Som boende hos oss får du ett eget rum, som du också har tillgång till varje gång du kommer till oss. Vallentuna korttidshem ansvarar däremot inte för sängkläderna, utan det är din familj som ser till att du har nya sängkläder med dig när du kommer till oss.

Måltider

Personalen lagar all mat, där du också kan få vara med och delta. Matkostnaden ingår i avgiften som din familj betalar varje månad.

Medicinering

Verksamheten samarbetar med vårdcentralerna i kommunen samt kommunens egen Hälso- och sjukvårdsorganisation. Genom dem får verksamheten tillgång till sjuksköterskor som kommer och delar medicin.

Det är din familj som ansvarar för att du har en medicinlista med dig och att du tar din medicin. Utan en medicinlista har nämligen inte våra sjuksköterskor rätt att dela din medicin.

Aktiviteter

Vi spenderar mycket tid utomhus eftersom vi vill uppmuntra till rörelse. Under tiden som du vistas på Vallentuna korttidshem finns det möjlighet att delta i våra aktiviteter. Aktiviteterna kan variera beroende på vad det finns för önskemål, men vi brukar bland annat

 • Baka.
 • Promenera.
 • Besöka ungdomsgården Cosmos.
 • Titta på tv.
 • Åka och fiska.
 • Bada på sommaren.
 • Åka på utflykter.

Aktiviteter under lov och helger

Vi brukar planera för helgaktiviteter för dig som har beviljats korttidsvistelse hos oss. Efter helgen skickar vi också ut ett helgbrev till din familj så de kan läsa vad vi har hittat på för aktiviteter. Vid lov kan vi ibland hitta på aktiviteter som innebär en extra kostnad för din familj. Vi bestämmer inte någon aktivitet förrän vi har pratat med din familj om det.

Transport

Personalen medverkar inte till transport före eller efter din vistelse på Vallentuna korttidshem. Det innebär att din familj ansvarar för att du kan ta dig till och från verksamheten. Personal får inte skjutsa dig i sina privata bilar. Men du och din familj kan ansöka om turbundna resor till Korttidsvistelsen. Du ansöker om turbundna resor genom att kontakta din biståndshandläggare.

Stöd av personal

Som personal ser vi till dina unika förmågor och intressen och vi uppmuntrar och stimulerar dessa. Personalen har utbildning och erfarenhet inom funktionsvariation. Vid behov finns det personal dygnet runt.

Personalen arbetar med

 • Individuell planering.
 • Tydlig och förutsägbar miljö.
 • Tydliggörande pedagogik.
 • Aktiviteter, ofta utomhus för att uppmuntra till rörelse.
 • Social samvaro.
 • Strukturerad och meningsfull fritid.

Stödperson

Du har minst en stödperson från personalgruppen. Stödpersonen ansvarar för det pedagogiska arbetet och ser till att du får det stöd som du behöver.

Inför start

När det är bestämt att du ska vistas hos oss på Vallentuna korttidshem, träffas vi alltid tillsammans med dina föräldrar. Vi går igenom vad du har för behov och skapar en individuell planering där du står i fokus. Inskolningen sker sedan långsamt och individanpassat.

Genomförandeplan

I samband med inskolningen träffar du och dina föräldrar din stödperson där ni tillsammans tar fram en genomförandeplan. Det är i genomförandeplanen du och personalen kommer överens om vad du vill ha stöd med, när du behöver stöd och vad du tycker är viktigt. Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig stöd och hjälp med det du behöver. Uppföljning av genomförandeplanen görs regelbundet.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?

Blir du nyfiken på vår verksamhet? Hör av dig till enhetschef Madeleine Östling för mer information. Du når henne via Kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00 eller via e-post: kommun@vallentuna.se.

Vill du göra en ansökan kontaktar du en av våra LSS-handläggare via Kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00 eller via e-post: kommun@vallentuna.se.

Hur går en ansökan till inom LSS och SoL?

Har du en funktionsvariation kan du och din familj ansöka om hjälp och stöd från kommunen. Du kan ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer

Tre personer sitter i en soffa och pratar.

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats