Tillgängliga promenader

Att komma ut på en promenad, i närhet till natur, kan ibland vara svårt. Särskilt om den ska vara tillgänglig ur framkomlighetssynpunkt.

Här hittar du några tillgängliga promenadslingor i Vallentuna. De är av lite olika karaktär och vi hoppas att du, oavsett hur du tar dig fram, känner att någon av sträckorna kan passa dig.

Mörbytorp

Mörbytorp ligger i Lindholmen i Vallentuna. Området är idylliskt med röda stugor med vita knutar och har anor från 1600-talet.

Du kan starta promenaden från Lindholmens station. Läs mer och se karta för promenaden vid Mörbytorp här.

Lindholmens gård

Granbyrundan

Den här slingan bjuder både på en fin natur och intressant historia där det går att ta sig fram med rullstol eller rullator.

Även denna promenad kan du starta från Lindholmens station. Läs mer och se karta för promenaden vid Granby här.

Träd

Markimrundan

Den här promenaden startar du enklast från Markims kyrka. Området bjuder på öppna, platta landskap med minnesmärken från forntiden.

Läs mer och se karta för promenaden vid Markim här.

Markims kyrka

Hälsans Stig

Hälsans stig är en tillgänglig slinga med ett plant, hårt underlag så att det är möjligt att ta sig fram såväl till fots som med rullstol och rullator. Varje kilometer är markerad så att du enkelt ska hitta rätt och veta hur långt du har gått. Det finns flera bänkar längs vägen där du kan sätta dig ner och vila – och om du blir riktigt trött kan du alltid hoppa på en buss.

Läs mer och se karta för promenaden Hälsans Stig här.

Naturreservat

Björkby-Kyrkvikens naturreservat

Björkby-Kyrkvikens naturreservat ligger nära Vallentuna centrum och är ett populärt utflyktsmål. Naturen karaktäriseras av ett öppet odlingslandskap i anslutning till Vallentunasjön och Vallentuna kyrka. Syftet med reservatet är att bevara ett välbesökt friluftsområde och ett attraktivt kulturlandskap.

Ekskogen-Kårsta

Ekskogen-Kårsta

Kårsta och Ekskogen är två mindre naturnära stationssamhällen. Kårstaby mellan Kårsta och Ekskogen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljön. Den här promenaden går från Ekskogen till Kårsta och vi rekommenderar att du startar vid Ekskogens station. 

Läs mer och se karta för promenaden här.

Sockermagasin

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats