Start / Omsorg och hjälp / Hjälp i hemmet / Hemhjälp, hemtjänst / Vallentuna kommuns hemtjänst

Vallentuna kommuns hemtjänst

Välkommen till Vallentuna kommuns hemtjänst. Du som kommer i kontakt med oss är äldre, funktionshindrad eller i behov av oss på grund av sjukdom. Vi vill ge dig en god omvårdnad och service varje dag.

Vi kan hemtjänst!

Vallentuna kommuns hemtjänst har idag cirka 75 % av kommunens samtliga hemtjänstkunder. Vi tror att vi är så stora på grund av vår långa erfarenhet. Genom åren har vi anpassat, förändrat och utvecklat hemtjänsten. Dagens kunder ställer höga krav på kompetens, kvalitet och säkerhet när de väljer sina hemtjänstutförare.

Med utbildad vårdpersonal och med en inställning att hemtjänstyrket är ett kvalificerat vårdyrke arbetar vi ständigt med att möta de förväntningar våra kunder har på oss.

Vår omsorg och service

Kommunens hemtjänstverksamhet pågår dygnet runt årets all dagar, så att du ska kunna garanteras den omsorg och service som du behöver för en fungerande vardag. Du får:

  • personlig omvårdnad dygnet runt.
  • trygghetslarm, dygnet runt.
  • leverans av mat tillagad av extern leverantör.
  • serviceinsatser som städning och inköp.
  • ledsagning och promenader.

Din kontaktperson

I samband med att du får hemtjänst, får du också en kontaktperson. Tillsammans med kontaktpersonen utformas en genomförandeplan. Den beskriver vad du som kund hos oss vill ha hjälp med och hur den ska utföras. Genomförandeplanen är en trygghet både för dig och för oss.

Personalen

Vår personal har vårdutbildning. Flera av oss har olika ansvarsområden såsom demensvård, hörselvård och kostkunskap. Vi har utbildade anhörigkonsulenter och hos oss finns en Silviasyster. Samtliga chefer har gått högskolekursen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen.

Hur ansöker du om hemtjänst?

När du har bestämt vilken utförare du vill anlita för din hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare vid äldreenheten via kontaktcentret. Du når dem på telefon: 08 587 850 00.

Biståndshandläggarna har telefontid:
Måndag, onsdag och fredag kl: 09.00-10.00

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Äldreenheten

Du når äldreenheten genom kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-587 850 00

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats