Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Du spelar roll – var med och uppmärksamma barn som växer upp i familjer med missbruk

Du spelar roll – var med och uppmärksamma barn som växer upp i familjer med missbruk

Under vecka 7 pågår uppmärksamhetsveckan Spela roll! Runt om i världen uppmärksammas barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Barn som får hjälp och stöd har bättre förutsättningar att må bra.

Alla kan vara med och bidra till att barn med en förälder, eller nära anhörig, som är eller har varit i ett beroende får hjälp. Vi bad Micaela, en av våra familjebehandlare på Öppenvården barn- och familj, att berätta lite mer om hur.

Micaela, du har under dina 22 år på Vallentuna kommun varit med och hjälpt många barn och familjer i svåra livssituationer. Hur kan man märka om ett barn lever nära någon med missbruksproblematik?

– Det viktigaste är att vara uppmärksam på barnets mående och humör. En varningssignal kan vara att barnet inte vill ta hem några kompisar eller själv gå hem till någon kompis. Det är inte ovanligt att barn med en förälder som har ett missbruk känner ett behov av vara hemma och ha koll.

– En annan varningssignal kan vara att barnet inte vill gå hem från skola och fritids, särskilt på fredagar och inför lov. Hög skolfrånvaro kan också vara ett tecken på att något inte är bra hemma.

Om man märker att ett barn i sin närhet mår dåligt, vad kan man själv göra?

– Det absolut viktigaste skulle jag säga är att våga fråga hur barnet mår. Får du höra att ett barn inte mår bra, våga fråga varför. Det är viktigt att vara närvarande och lyssna till barnets berättelse och låta barnet komma fram till sina egna lösningar.

Du är ansvarig för stödgruppen Hoppet. Vill du berätta lite mer om vad det är för något?

– Hoppet är en stödgrupp som riktar sig till barn eller ungdomar med en förälder eller annan nära anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Deltagandet är helt gratis och gruppen är öppen för alla barn mellan 7 och 17 år, uppdelad i två grupper utifrån ålder 7-12 år och 13-17 år. 

– Genom att delta i stödgruppen får barnen möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter och möjlighet att dela med sig av sina upplevelser till andra i en liknande situation. Hoppet syftar också till att ge stöd och hjälp och stärka barnet i sin livsmiljö. Barnen som deltar i Hoppet får bland annat information, anpassad efter deras ålder och erfarenheter, om vad ett missbruksproblem är, hur det påverkar familjen och föräldrarna och vad som sker i familjen. För både barnet och föräldern är det viktigt att kunna känna hopp om att det kan bli bättre i familjen.

Vårdnadshavaren anmäler

– Det är barnets vårdnadshavare som anmäler sitt barn till stödgruppen, men både barn, föräldrar, anhöriga och nära vuxna kan vända sig direkt till mig eller barn- och familjeenhetens mottagningstelefon, för att få veta mer om gruppen, eller få rådgivning. Barn och anhöriga kan också få stöd i att kontakta mig via en mentor, skolkurator, skolsköterska eller annan trygg vuxen. Anmälan kan också göras via vår webbsida se länk nedan.

Micaela Negert

Familjebehandlare

Telefon: 08–587 862 38

E-post: micaela.negert@vallentuna.se

Mottagningstelefon

Barn- och familjeenheten

Vår mottagningstelefon bemannas av erfarna socialsekreterare och telefontider är:

måndag - torsdag kl. 9-12 och 13-16
fredag kl. 9-12 och 13-14.

Vår mottagningstelefon når du via kommunens kontaktcenter, tel. 08-587 850 00

Behöver du akut hjälp, ring 112. Kvällar och helger kan du kontakta socialjouren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats