Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre för dig. Bidraget söks av dig som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning eller av någon med rätt att företräda dig. Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens grundläggande funktioner.

Du kan också få bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar. Hyresvärdar och andra fastighetsägare kan söka bidrag för att återställa bostad eller gemensamma utrymmen.

Så här går det till

Vilka anpassningar kan du ansöka om?

Bidraget kan du få för att anpassa och komplettera de fasta funktionerna i och i anslutning till ditt hem. Fasta funktioner är sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar. För att få bidrag ska behovet inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Inomhus kan bostadsanpassningsbidraget till exempel användas till:

 • Borttagning av trösklar.
 • Uppsättande av stödhandtag.
 • Ordna duschplats istället för badkar.
 • Installation av automatisk dörröppnare.

Utomhus kan det exempelvis vara:

 • Ramper.
 • Ledstänger.

Bidraget kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll och inte heller till tekniska brister i bostaden.

Hur ansöker du?

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Ansökningsblanketten hittar du under självservice. Du kan även ringa kommunen så skickar vi en ansökningsblankett.

Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten. Om uppgifter saknas kommer vi att be dig komplettera din ansökan.

Kom ihåg

 • Skriv under blanketten.
 • Skicka med de andra handlingarna som behövs i din ansökan.

Ansökan skickar du in tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder som du ansöker om är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det ska även finnas ett skriftligt medgivande från den som äger bostaden eller har nyttjanderätten, att anpassningen får utföras samt att den som äger bostaden inte kräver någon ersättning för att återställa anpassningen.

Vid större anpassningar behöver du även skicka med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel med offert och/eller ritning.

Vid mindre anpassningar såsom anpassning av trösklar, montering av stödhandtag eller installation av spisvakt behövs inte offert inlämnas tillsammans med ansökan.

För mer information om bostadsanpassningsbidraget, klicka på rubriken "Bostadsanpassningsbidrag" längre ner på sidan.

Utredning och beslut

När din ansökan är komplett utreder handläggaren ditt ärende, i vissa fall gör vi då ett platsbesök. Därefter fattas beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222).

Läs mer om lagen genom att klicka på rubriken "Lagen om bostadsanpassning" längre ner på denna sida.

Du får alltid ett skriftligt beslut på de åtgärder som beviljas. Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna. Det bidrag du kan få motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljer du dyrare material eller utförande kommer bidraget inte att täcka hela kostnaden. Du får själv stå för mellanskillnaden. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Du får information om hur du gör i ditt beslut.

Beställning av stöd och anpassning

När du fått beslut om bostadsanpassningsbidrag bestämmer du själv vilken hantverkare som du vill anlita och beställer dina åtgärder. Arbetet och anpassningen ska utföras fackmässigt och följa gällande regelverk. Företaget ska inneha F-skattesedel.

Det är konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och entreprenören, oberoende vem som gör beställningen.

Läs mer om lagen genom att klicka på rubriken "Konsumentköplagen" längre ner på denna sida.

Bygglov och anmälan

Du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan. ta reda på om anpassningen, reparationen eller återställningen av tidigare anpassningar kräver lov eller anmälan.

För mer information om bygglov och anmälan, klicka på rubriken "Bygga nytt, ändra, riva" längre ner på sidan.

Ansvar för utförandet

Det är du som fått bidraget som ansvarar för att anpassningen utförs.

För att vi ska betala ut bidraget behöver du:

 • Beställa anpassningen av ett företag eller göra den själv.
 • Styrka att den är gjord.
 • Styrk utlägget genom att skicka kvitto på materialinköp samt faktura på utförd anpassning.

Gör du arbetet själv är du ansvarig för utförandet. Anlitar du ett företag är de ansvariga för utförandet.

Arbetet ska

 • Utföras fackmässigt, till exempel ska våtrum uppfylla branschstandarder.
 • Följa Boverkets byggregler, till exempel ska kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet uppfyllas.

För mer information om branchregler, klicka på rubrikerna "Branschregler", "Boverkets regler" samt "Branschregler för våtrum" längre ner på sidan.

Faktura och bidrag

Fakturan från hantverkaren skickas till dig som beställare. Det är du själv som godkänner och betalar fakturan. Efter att du skickat en kopia på fakturan till kommunen betalas bidraget ut. Vid större anpassningar kan handläggaren behöva göra en uppföljning och platsbesök innan bidraget betalas ut. Eventuella tvister hanteras av beställare och leverantör.

När du har fått anpassningsbidrag

Du äger din bostadsanpassning, vilket innebär att du själv får stå för reparationer, service och underhåll. Undantag görs dock för teknisk avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag, för dessa kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för reparationer och service. Detta gäller exempelvis hissar, dörrautomatik och spol- och torktoaletter.

Om behovet upphör

Om behovet av anpassningen upphör har fastighetsägare för hyresrätter möjlighet att ansöka om återställningsbidrag. I bostadsrätter finns möjligheten för bostadsrättsföreningen att ansöka om återställningsbidrag för anpassningar som genomförts utanför lägenheten. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt villaägare får själva bekosta återställningen och demontering. Ansökan om återställningsbidrag görs som en separat ansökan till kommunen.

Överlåta bidrag i allmänna utrymmen

Du kan överlåta ditt bidrag för installationer i allmänna utrymmen till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter. Till exempel ramp vid huvudentré, dörrautomatik i port och trapphiss.

Hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter blir då ägare till installtionen. Det innebär att de ansvarar för service, reparationer och besiktningar. Fastighetsägare kan då inte söka reparationsbidrag för service, reparationer och besiktningar.

Följande villkor gäller:

 • Du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet.
 • Hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller samfälligheten för fastighetens ägarlägenheter vill överta bidraget.
 • Överenskommelsen mellan dig och fastighetsägaren ska vara skriftlig.

 

Självservice bostadsanpassning

Här ansöker du om bidrag för att anpassa din bostad. 

Ansökan och intyg skickas till bygglov@vallentuna.se 
Märk ditt ärende med rubriken "Bostadsanpassning".

Alternativt till:

Vallentuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats