Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få bidrag till att anpassa ditt hem för att kunna leva ett självständigt liv.

Bidraget gäller bara för att anpassning av permanentbostad och det måste finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. 

Bidrag kan ges till bostadens fasta funktioner,  till exempel:

  • Montering av ramper
  • Borttagning av trösklar
  • Breddning av dörröppningar
  • Installation av lyftanordningar
  • Ändring i kök och badrum

Man kan inte få bidrag för normalt bostadsunderhåll. 

Självservice bostadsanpassning

Här kan du ansöka om bidrag för att anpassa din bostad. 

Kom ihåg att bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärderna behövs med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats