Ledsagning

Ledsagarservice i hemmet är en insats som kommunen kan tillhandahålla enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Motsvarande stöd finns även att ansöka om enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ledsagarservice är en insats för personer som på grund av en omfattande funktionsnedsättning behöver stöd att ta sig ut i samhället, till exempel för att delta i fritidsaktiviteter eller för att ta en promenad.

Kontakta en biståndsbedömare/LSS-handläggare på socialförvaltningen via kommunens kontaktcenter för vidare information.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats