Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Avtal avslutas med privat hemtjänstföretag

Avtal avslutas med privat hemtjänstföretag

Med anledning av att vi har nåtts av information att det sprids felaktiga uppgifter om ett avslutat avtal, förklarar vi närmre om orsaken nedan. Det avslutade avtalet gäller mellan Vallentuna kommun och ett privat hemtjänstföretag.

Vallentuna kommun har nyligen sagt upp ett avtal med ett av de privata hemtjänstföretagen i kommunen. Anledningen är att företaget inte uppfyller kommunens krav för att bedriva hemtjänst. Företagets kunder kommer att få en trygg övergång till en ny hemtjänstutförare.

Allvarliga brister

Kommunens uppföljning av företaget har visat på allvarliga brister inom flera områden gällande kvalitet och säkerhet. De kunder som berörs ska kontaktas av kommunens biståndshandläggare för att få stöd och hjälp att hitta en ny utförare. Bytet ska ske så snart som möjligt och på ett sätt som tryggar kontinuitet i tjänsterna. Inga avbrott i hemtjänstinsatserna kommer att ske.

Fördjupad kontroll

Utöver den ordinarie avtalsuppföljningen, som sker vartannat år, har kommunen också genomfört en fördjupad kontroll av företaget. Undersökningen har bland annat inkluderat intervjuer med kunder, personal, analys av tidsregistrering, fakturering och verksamhetssystem samt dialog med företaget. Företaget har givits möjlighet att bemöta de brister som identifierats.

För mer information, kontakta:

Sofia Stridh, stabschef på socialförvaltningen, Vallentuna kommun
Tfn: 08 587 851 59
sofia.stridh@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats