Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Från och med idag klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig sjukdom. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphörde att också gälla den 31 mars 2022.

Men fortfarande gäller att:

  • Vaccinera dig om du kan, ovaccinerade vuxna ska fortfarande undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.
  • Stanna hemma vid symtom
  • Testa dig om du arbetar inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka eller om du har kraftigt nedsatt immunförsvar.

De bekräftade fallen av covid-19 minskar nationellt, men det är fortfarande många som smittas, och pandemin är inte över. För att öka skyddet i befolkningen behöver fler personer vaccinera sig, och så många som möjligt tacka ja till erbjudandet om påfyllnadsdoser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats