Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Fler ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt

Fler ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt

Vallentuna kommun vill erbjuda kommuninvånarna en service med hög kvalitet. Som en del av det arbetet lanserade kommunen en digital tjänst för ansökningen av ekonomiskt bistånd i december 2019. Mindre än ett halvår senare, i april i år, visade det sig att 70 procent av alla ansökningar för ekonomiskt bistånd har skett digitalt.

Ekonomiskt bistånd är ett stöd för kommuninvånare som på grund av olika omständigheter inte har möjlighet att försörja sig själva. När invånare gör sin ansökan har det tidigare inneburit ett stort administrativt arbete för socialsekreterarna och väntan på beslut har tagit lång tid. För att underlätta för medarbetare men också öka servicen för de invånare som ansöker om ekonomiskt bistånd valde kommunen därför att skapa en digital tjänst för ansökningsprocessen. Samuel Ahnlund är digitaliseringsstrateg på socialförvaltningen och har varit projektledare för den nya tjänsten. Tillsammans med ett flertal kommunövergripande funktioner och alla socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har de arbetat för att e-tjänsten skulle bli klar inom utsatt tid men också att den ska användas.

– När vi tog fram den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd var det naturligt för oss att ha ett kommuninvånarfokus. Vi såg till att flera personer fick testa e-tjänsten innan den blev tillgänglig för alla, och vi har säkerställt att frågorna inte är fler än nödvändigt för att socialsekreterarna ska kunna fatta ett beslut om ansökan. Kommuninvånaren är hela tiden i fokus i vårt arbete, berättar Samuel Ahnlund.

Av de cirka 90 kommuner som har Treserva är Vallentuna kommun en av de första kommunerna att ha en e-tjänst för ekonomiskt bistånd som är integrerad med verksamhetssystemet.

Under hösten 2019 samt under våren 2020 har Vallentuna kommun arbetat för att de personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska känna till den digitala tjänsten och har samtidigt informerat om fördelarna med att använda den. Socialsekreterarna har bland annat pratat med kommuninvånare som de har kontakt med och erbjudit sig att visa hur den digitala tjänsten fungerar.

– Oavsett var man befinner sig kan man sedan december ansöka om ekonomiskt bistånd via den digitala tjänsten. Kommuninvånare behöver inte längre ta sig till kommunens kontaktcenter för att få tag i en blankett, och den information som den sökande skickar in genom e-tjänsten går direkt, automatiserat, in i verksamhetssystemet. Genom en digital ansökan för ekonomiskt bistånd blir stödet mer tillgängligt och på så sätt kan den digitala kunskapen också höjas hos en utsatt målgrupp, avslutar Samuel Ahnlund.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats