Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Kommuninvånare är nöjda med socialtjänstens stöd

Kommuninvånare är nöjda med socialtjänstens stöd

Vallentunas socialtjänst är tillgänglig, ger bra stöd och öppnar upp för kommuninvånares möjlighet att påverka sin egen situation. Det visar den senaste brukarundersökningen Individ och familjeomsorg, som är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Sveriges kommuner har varje år möjlighet att använda sig av en undersökning från SKR, som riktar sig till dem som har ett pågående ärende hos socialtjänsten. Syftet är att öka kunskapen om hur kommuninvånare upplever stödet från kommunen inom socialtjänstens områden.

I årets resultat står det klart att Vallentuna får ett bättre resultat än genomsnittet i landet, och andelen som har svarat på enkäten är hög. Det gäller barn och vårdnadshavares uppfattning om socialtjänstens stöd, men också invånare med missbruksproblematik och behov av ekonomiskt bistånd. Samtliga grupper som finns med i undersökningen, och har kontakt med socialtjänsten ger Vallentuna ett högre betyg än Sverige som helhet. Bland annat svarar 100 procent av de barn som har placerats i familjehem att de känner sig trygga i sin nya familj.

– Det här känns såklart väldigt roligt att höra. Vallentuna arbetar särskilt med barnens perspektiv i fokus, och det bekräftar den här undersökningen. Samtidigt är det glädjande att se att Vallentunas socialtjänst erbjuder en god service till våra invånare. Vår strävan är att alltid kunna ge rätt stöd i rätt tid, säger socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C).

Ta del av årets brukarundersökning längre ner på sidan, genom att klicka på rubriken "Kolada". Du kan också läsa mer om enkäten genom att klicka på rubriken "Kvalitet och utveckling".

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats