Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Korallen är stjärnmärkta

Äldreboendet Korallen är Stjärnmärkt

Grattis Korallen och grattis till alla boende! Nu har personalen tagit sig igenom demensvårdutbildningen Stjärnmärkt för att våra äldre ska få en ännu bättre vård inom äldreomsorgen.

I slutet av februari firade äldreboendet Korallen att de har klarat utbildningen Stjärnmärkt. Stjärnmärkt är framtagen av Svenskt Demenscentrum och innehåller de riktlinjer som Socialstyrelsen anser är ett gott bemötande och en god omvårdnad inom demensvård.

För att alla medarbetare skulle ha möjlighet att gå utbildningen delades de in i grupper, där varje grupp träffades vid fyra tillfällen med tid för teori och reflektion. Mellan träffarna fick de hemuppgifter som de sedan pratade om vid nästa tillfälle.

Medarbetare handleder kollegor

Ett stort tack ska därför riktas till de medarbetare som valde att bli Stjärnmärkt-instruktörer. De har nämligen handlett sina kollegor genom hela utbildningen, för att våra äldre ska känna sig säkra på att de får en omvårdnad anpassad efter deras behov.

För att behålla sin Stjärnmärkt-stämpel måste personalstyrkan fortsätta att utbildas så att minst 80 procent av medarbetarna har gått utbildningen även fortsättningsvis.

Även Väsbygårdens medarbetare har påbörjat sin utbildning och väntas bli Stjärnmärkta innan årets slut.

Stjärnmärkningen är en del av socialförvaltningens kvalitetssäkringsarbete för att varje individ ska få rätt stöd utifrån sina behov!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats