Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Rörelseglädje ska spridas på daglig verksamhet

Rörelseglädje ska spridas på daglig verksamhet

Vallentuna vill skapa rörelseglädje för brukare inom daglig verksamhet. Därför ska Vallentuna, tillsammans med två andra kommuner i Sverige, arbeta för att öka den psykiska och fysiska hälsan för dem som ingår i våra dagliga verksamheter. Samarbetet sker tillsammans med föreningen Bara Vanlig och finansieras av Arvsfonden.

Vallentuna deltar i ett treårigt projekt, Rörelseglädje på Daglig verksamhet, tillsammans med Filipstad kommun och Sölvesborg kommun, där föreningen Bara Vanlig ska ta fram metoder för kravlös fysisk aktivitet och sociala sammanhang. Tanken är att uppmuntra deltagarna till fysisk aktivitet. Alla aktiviteter utgår från målgruppens behov och engagemang, med självbestämmandet i fokus.

Projektet Rörelseglädje på Daglig Verksamhet syftar till att

  • Främja psykisk och fysisk hälsa.
  • Öka delaktighet.
  • Stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
  • Ökad jämställdhet och jämlikhet.

För mer information, klicka på rubriken Bara Vanlig längre ner på sidan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats