Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Stöd för dig som är anhörig

Stöd för dig som är anhörig

Är du över 18 år och står nära någon med riskbruk eller en beroendeproblematik så finns det stöd att få. Välkommen att delta i vårens anhöriggrupper 2024.

Att delta i en anhöriggrupp kan vara avlastande och minska känslan av ensamhet, skuld och skam. Att få dela sina tankar och känslor kan ge styrka i det svåra. I februari kommer anhörigstöd på Vallentuna kommun att starta upp två olika grupper där vi träffas för att prata om olika utmaningar som du som anhörig möter i din vardag.

Grupp 1 – för anhöriga till någon med beroendeproblematik
- Startar i mitten på februari, 6 tillfällen, varannan onsdag, kvällstid.

Grupp 2 – för anhöriga till någon med demenssjukdom/ kognitiv svikt
- Startar i slutet på februari, 7 tillfällen, varannan vecka dagtid.

Så vänta inte med att anmäla dig
För frågor och funderingar kring de olika grupperna eller för intresseanmälan kan du skriva till e-post: anhorigstod@vallentuna.se

Du kan även höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-587 850 00 och be att bli kopplad till Vallentuna kommuns anhörigkonsulent på Öppenvården vuxen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats