Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Välkommen på föreläsningen Aktiv och självständig

Välkommen på föreläsningen Aktiv och självständig

För att kunna vara så aktiv och självständig man själv önskar hela livet, är det mycket viktigt att tänka till innan en olycka händer. Ett oväntat fall kan vara början till att man inte längre kan leva som man själv önskar.

Under föreläsningen får du lära dig att se riskområden för fall och vad som är viktigt att själv tänka på i vardagen för att undvika en olycka. Föreläsarna bjuder även på många handfasta tips.

Datum: tisdag 4 juni
Tid: kl 13.30 - 14.30 
Plats: Träffpunkten, Allévägen 10
Anmälan: tel 08-587 859 18 eller e-post anhorigstod@vallentuna.se

Fri entré! 

Varmt välkomna önskar Anhörigstöd i Vallentuna och Vallentuna Äldreteam

 

Om Säker Senior

Företaget Säker Senior grundades 2009 efter att vi lärt oss mer om vilket stort problem det är med fallolyckor hos äldre. Fallolyckorna orsakar stort mänskligt lidande och medför stora kostnader för samhället.

Vi tog reda på fakta i ämnet och lärde oss att det faktiskt finns mycket man kan göra för att minska fallolyckorna. Vi vill ge fler seniorer möjlighet att leva ett aktivt och tryggt liv utan att riskera att råka ut för en fallolycka. Som följd av detta på ett effektivare och bättre sätt kunna använda de resurser som nu läggs på sjukvård, omsorg, rehabilitering för de som har skadat sig i en fallolycka.

Läs mer på sakersenior.se

Om anhörigstöd

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som är boende i Vallentuna kommun, eller som har en närstående boende i kommunen. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa/sjukdom, långvarig somatisk sjukdom eller en funktionsvariation. Personalen arbetar under sekretess. Anhörigstödet är lagbundet och kostnadsfritt.

Läs mer på www.vallentuna.se/anhorigstod.

Om äldreteamet

Vi vänder oss till dig som har frågor som rör dig själv, är anhörig samt till dig som i din yrkesroll arbetar med personer som har ett sviktande minne. Om du inte vet vart du ska vända dig, vill vi hjälpa dig att hitta rätt stöd. Äldreteamet består av personal med utbildning och många års erfarenhet av möten med personer som på olika sätt drabbats av kognitiv svikt. Äldreteamet arbetar utifrån tystnadsplikt och för ingen dokumentation.

Läs mer på www.vallentuna.se/aldreteam

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats