Bli god man eller förvaltare

Det finns ett ständigt behov av att rekrytera nya gode män för personer som på grund av till exempel sjukdom behöver hjälp med att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt och sörja för sin person.

Vad krävs för att bli god man?

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Valet av god man styrs mycket av vad den som behöver hjälp eventuellt har önskat och vilket behov som han eller hon har.

För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. Att vara god man är inte ett arbete, utan ett ideellt uppdrag.

Tillsyn och kontroll

För alla blivande gode män inhämtas utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister och kronofogdens register, samt uppgift om eventuell registrering hos kronofogdemyndigheten.

Om det är första gången du har uppdrag som god man får du en introduktion hos oss på överförmyndarkansliet.

Blanketter - bli god man

Här hittar du den webbaserade grundutbildningen för att kunna ansöka om att bli god man, samt länk till vidare läsning och ansökan för att bli god man och förvaltare, vilket görs på Sollentuna kommuns webbsida.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats