Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Stipendier / Vallentuna kommuns miljöstipendium

Vallentuna kommuns miljöstipendium

Vallentuna kommun delar årligen ut ett miljöstipendium för att uppmärksamma och stimulera goda insatser och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom Vallentuna kommun.

Vem kan få miljöstipendiet?

Stipendiet kan delas ut till enskilda personer, markägare, föreningar, organisationer, förskolor, skolor eller skolklasser samt innovatörer och företag som är verksamma inom Vallentuna kommun.

Vad krävs för att kunna få miljöstipendiet?

Stipendiet ska uppmärksamma insatser för miljö och klimat som är av brett intresse och till nytta för fler än enskilda hushåll. Insatserna kan handla om till exempel:

  • natur- eller vattenvård
  • klimatarbete
  • återvinning och återbruk
  • inomhusmiljö
  • utveckling och test av innovationer
  • miljöutbildningar
  • kommunikationsinsatser kring miljöfrågor

Vad kan stipendiet användas till?

Pengarna ska användas till fortsatt miljöarbete. Högst ett halvt basbelopp delas ut, vilket innebär cirka 25 000 kr. Stipendiet kan till exempel användas för att ge mervärde till miljöåtgärder som redan har gjorts genom att ta fram och sprida informationsmaterial eller bidra till kostnader för planerade miljöprojekt eller utbildning.

Hur och när sker ansökan eller nominering?

Ansökan eller nominering för miljöstipendiet lämnas in via webbformuläret nedan. Formuläret måste vara komplett och inlämnat senast den 1 oktober 2023. Du kan själv ansöka om att få miljöstipendiet eller nominera någon annan.

Vem utser stipendiat?

Kommunstyrelsen beslutar om stipendiat och stipendiets storlek. Miljöstipendiet delas ut vid ett av kommunfullmäktiges sammanträden.

Ansökan och regler

Här kan du ansöka om att få miljöstipendiet eller nominera någon annan samt läsa vilka regler som gäller för stipendiet.

Miljöstrateg

Ann Wahlström

E-post
ann.wahlstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 863 72

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats