Josef Anderssons fond

Josef Anderssons fond ska uppmuntra och belöna elever i Vallentunas kommunala grundskolor.

Ansökan

Ansökan görs av respektive grundskola och delas ut på skolans sommaravslutning.

Utdelning

Utdelning av medel från fonden sker årligen till avgångselever i årskurs 9. Utdelningssumman år 2024 är 31 268 kronor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats