Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Stipendier / Anna Ramsten-Hedéns minnesfond

Anna Ramsten-Hedéns minnesfond

I ett gåvobrev från 1906 överlämnade Karl Hedén pengar till en minnesfond för skolbarn i Össeby-Garns församling.

Donatorns önskemål lyder: "Medel från fonden ska användas till hjälp och/eller glädje åt fattiga skolbarn inom församlingen, oavsett föräldrars religiösa eller politiskt-sociala åskådning. Pengarna ska användas till sådant som kommunens sociala omsorg via socialnämnden inte omfattar".

Ansökan

Ansökan ska göras genom vanligt brev eller via e-post. I ansökan ska det framgå:

  • barnets samt föräldrarnas namn och personnummer.
  • en beskrivning av familjens ekonomiska situation och varför ni söker hjälp genom denna fond behöver också finnas med.
  • vad medlen ska användas till och hur stor kostnaden blir.

För vanligt brev skickar du till denna adress:
Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 31 Vallentuna

Märk kuvertet med "Stiftelseansökan"

Skickar du med e-post:
Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Utdelning

Utdelning av medel från Anna Ramsten-Hedéns minnesfond sker inte kontant utan endast mot uppvisande av kvitto eller faktura. Utbetalning sker löpande efter beslut i barn- och ungdomsnämnden. Utdelningssumman år 2024 är 11 376 kronor.

Kontaktuppgifter

Vallentuna kommun

Registrator
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats