Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Stipendier / Frösunda sädesmagasinsfond

Frösunda sädesmagasinsfond

År 1964 tog kommunen emot pengar från delägarna i Frösunda sädesmagasin när deras magasin skulle upplösas. Det bestämdes att medlen ska förvaltas av kommunalnämnden och utgöra en fond.

Vem kan ansöka?

Medel från stiftelsen kan beviljas för stipendier till i första hand dem inom Frösunda socken, i andra hand åt dem i övriga Vallentuna kommun, som utbildar sig till lantbrukare eller lantbrukarehustrur.

Stipendium delas inte ut för mastersexamen.

Ansökan

Ansökan ska göras genom vanligt brev eller via e-post. Lämna redogörelse om vilken församling den sökande bor i samt bifoga studieintyg tillsammans med ansökan.

Ansökan ska även innehålla:

  • namn
  • utdelningsadress
  • personnummer
  • telefonnummer
  • eventuell e-postadress.

Ansökan kan göras på våren i slutet av varje skolår och den ska skickas till kommunens registrator. 

För vanligt brev skickar du till denna adress:
Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 31 Vallentuna

Märk kuvertet med "Stiftelseansökan"

Skickar du med e-post:
Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Utdelning

Utdelning av medel ur Stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond sker löpande efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utdelningssumman år 2022 är 15 931 kr kronor.

Kontaktuppgifter

Vallentuna kommun

Registrator
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats