Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Stipendier / K G Zetterlunds pensionärsfond

K G Zetterlunds pensionärsfond

Medel från K G Zetterlunds pensionärsfond kan beviljas till enskilda personer eller till verksamheter inom särskilt boende i äldreomsorgen i Vallentuna kommun.

Information om möjligheten att ansöka om fondmedel lämnas (förutom här på webbplatsen) av verksamhetscheferna inom särskilt boende, vid anhörigträffar samt på anslag inom de särskilda boendena.

Ansökan

Ansökan ska göras genom vanligt brev och lämnas in senast den 15 oktober. 
En beskrivning av ändamålet och ett kostnadsförslag ska anges i ansökan.
Ansökan lämnas till specialist/utredare inom enheten för verksamhetsstöd.

Utdelning

Utdelning av medel ur K. G. Zetterlunds pensionärsfond sker i slutet av året efter beslut i socialnämnden. Utdelningssumman år 2019 är 0 kr.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats