Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Stipendier / Össeby-Garns Magasinkassas stipendiefond

Össeby-Garns Magasinkassas stipendiefond

År 1967 tog kommunen emot pengar från Össeby-Garns socken när deras spannmålsmagasinslånefond skulle upplösas. Det bestämdes att medlen ska förvaltas av kommunalnämnden och utgöra en stipendiefond.

Medel från stiftelsen kan beviljas för yrkesutbildning inom jordbrukets "område" till i första hand ungdom, vars föräldrar äga i mantal satt jord inom Össeby-Garns församling, i andra hand till ungdom, vars föräldrar äga i mantal satt jord i övriga Vallentuna kommun.

Stipendium delas inte ut för mastersexamen.

Ansökan

Ansökan ska göras genom vanligt brev eller via e-post. Lämna en redogörelse som visar vilken mark den sökandes föräldrar äger i Vallentuna kommun, namn på föräldrarna och i vilken församling marken finns. Bifoga studieintyg tillsammans med ansökan.

Ansökan ska även innehålla:

  • namn
  • utdelningsadress
  • personnummer
  • telefonnummer
  • eventuell e-postadress.

Ansökan kan göras på våren i slutet av varje skolår och den ska skickas till kommunens registrator. 

För vanligt brev skickar du till denna adress:
Vallentuna kommun
Tuna torg 1
186 31 Vallentuna

Märk kuvertet med "Stiftelseansökan"

Skickar du med e-post: 
Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Utdelning

Utdelning av medel ur Stiftelsen Össeby-Garns Magasinskassas stipendiefond sker löpande efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Utdelningssumman år 2024 är 29 754 kronor.

Kontaktuppgifter

Vallentuna kommun

Registrator
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats