Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd

Om du inte har möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Innan du kontaktar socialtjänsten, titta gärna på filmen och läs igenom nedanstående information.

Vad ingår i Ekonomiskt bistånd?

Fasta utgifter

För dina fasta utgifter kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter per månad. Det kan handla om kostnader för

 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • fackförening och a-kassa
 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning och telefon

Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, det vill säga en gång per månad.

Tillfälliga utgifter

Har du tillfälliga utgifter kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. Det ska tillgodose kostnader för till exempel

 • tandvård
 • glasögon
 • sjukvård och medicin
 • spädbarnsutrustning
 • flyttkostnad och begravning

Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, det vill säga en gång per månad.

Vad ska försörjningsstödet räcka till?

Försörjningsstödet ska täcka hushållets löpande utgifter enligt en viss norm som beslutas av Socialstyrelsen.

I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, det vill säga en gång per månad.

Vad innebär rimliga kostnader?

I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Du kan också få bistånd till annat du behöver, till exempel kostnader för förskola, läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

 

Lathund för e-ansökan

Är du osäker på hur du ansöker om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst, kan du ta del av vår lathund. Lathunden finns även i kortfattad version.

 

Instruktionsfilmer om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd

För att aktivera filmens undertexter så klickar du på ikonen som ser ut så här Ikon. Du hittar den i det grå fältet längst ner på respektive film.

Ansök

Du kan ansöka om ekonomist bistånd digitalt via vår e-tjänst.

Du kan också provräkna hur mycket ekonomiskt bistånd du kan få, med hjälp av socialstyrelsens provräkning av försörjningsstöd.

Bra att veta

 • För att kunna söka försörjningsstöd ska du ha fyllt 18 år.
 • En ansökan om försörjningsstöd registreras i socialregistret där dina uppgifter sparas i minst fem år. Uppgifterna omfattas av sekretess.
 • Hela hushållets tillgångar och inkomster ska redovisas, det vill säga att om du är sambo eller gift är ni försörjningsskyldiga för varandra och båda räknas med i bedömningen.
 • Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, det vill säga en gång per månad.
 • Vid kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat i din ansökan. 
 • Vid varje ansökan ska du fylla i dina kontaktuppgifter. Då kan vi komma i kontakt med dig om vi vill boka ett möte eller om beslut fattas i ditt ärende.

 

Inför din ansökan

Hur använder du e-tjänsten?

 • För att ansöka genom vår e-tjänst behöver du ett Mobilt BankID eller annan aktuell e-legitimation. För att skaffa ett Mobilt BankID behöver du först kontakta din bank.
 • Ha dina handlingar för bland annat inkomster och utgifter redo inför din ansökan. Då går det snabbare att skicka in din ansökan.
 • Det går bra att fota dina handlingar som du ska bifoga i din ansökan. För att de ska godkännas behöver fotona vara läsbara.
 • Du kan göra din ansökan via en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det går också bra att använda vår kunddator hos kommunens Kontaktcenter, på Allévägen 1.
 • I e-tjänsten fyller du bland annat i din sysselsättning, eventuella tillgångar, dina inkomster och utgifter.
 • Är du sambo eller gift är ni skyldiga att försörja varandra. Har ingen av er några tillgångar eller någon inkomst ska ni söka ekonomiskt bistånd tillsammans.

Handlingar inför din första ansökan

Nedanstående handlingar behöver du bifoga första gången som du ansöker om ekonomiskt bistånd.

 • Kontosammanställning från din bank/banker
 • Dina kontoutdrag från samtliga bankkonton (3 månader bakåt)
 • Hyresavtal (om du bor i hyreslägenhet) eller köpekontrakt, lånehandlingar och månadsavgift (om du bor i bostadsrätt/fastighet)
 • Inkomstdeklaration
 • Din lönespecifikation (om du lönearbetar/har lönearbetat)
 • Läkarintyg/sjukintyg (om du är sjukskriven)
 • Aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen (om du är arbetssökande)
 • Underlag som styrker aktier eller fonder (om du äger aktier eller fonder)
 • Underlag som styrker tillgång i utlandet (om du har tillgångar i utlandet)
 • Underlag (kvitton/faktura) på de utgifter du ansöker om

Ska du ansöka med en medsökande, behöver ni även bifoga nedanstående handlingar:

 • Kontosammanställning från medsökandes bank/banker
 • Medsökandes kontoutdrag från samtliga bankkonton (3 månader bakåt)
 • Medsökandes hyresavtal (boende i hyreslägenhet) eller köpekontrakt, lånehandlingar och månadsavgift (boende i bostadsrätt/fastighet)
 • Medsökandes inkomstdeklaration
 • Medsökandes lönespecifikation (om medsökande lönearbetar/har lönearbetat)
 • Medsökandes läkarintyg/sjukintyg (om medsökande är sjukskriven)
 • Medsökandes aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen (om medsökande är arbetssökande)
 • Medsökandes underlag som styrker aktier eller fonder (om den medsökande äger aktier eller fonder)
 • Medsökandes underlag som styrker tillgång i utlandet (om medsökande har tillgångar i utlandet)
 • Medsökandes underlag (kvitton/faktura) på de utgifter du ansöker om

De här uppgifterna behöver du även lämna om du ansöker om ekonomiskt bistånd via blankett.

Handlingar inför din återansökan

Har du tidigare ansökt och ska ansöka igen behöver du bifoga nedanstående handlingar:

 • Kontoutdrag (1 månad bakåt)
 • Aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen (om du är arbetssökande)
 • Underlag (kvitton/faktura) på de utgifter du ansöker om

Har du tidigare ansökt tillsammans med en medsökande och ni ska söka igen behöver ni även bifoga nedanstående handlingar:

 • Medsökandes kontoutdrag (1 månad bakåt)
 • Medsökandes aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen (om medsökande är arbetssökande)
 • Medsökandes underlag (kvitton/faktura) på de utgifter du ansöker om

De här uppgifterna behöver du även lämna om du ansöker om ekonomiskt bistånd via blankett.

 

Kontaktuppgifter

Mottagningstelefon

Vuxen- och funktionsvariation

Mottagningstelefonen är din första kontakt när du vill ansöka om stöd inom socialtjänstlagen eller LSS.

Telefon: 08-587 850 00 (via kommunens kontaktcenter)

Mottagningstelefonens telefontider är: 

Måndag 9-11
Tisdag 9-11
Torsdag 9-11
Fredag 9-11

Ekonomiskt bistånd

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom ekonomiskt bistånd kan du ringa personen under telefontiden: Måndag-fredag: 9-10. 

LSS

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom LSS kan du ringa personen under telefontiden: Måndagar kl. 10-11 samt torsdagar kl. 13-14.

Socialpsykiatri och Missbruk

Har du blivit tilldelad en socialsekreterare/handläggare inom socialpsykiatri har du möjlighet att ta kontakt via socialsekreterarens/handläggarens direktnummer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats