Start / Omsorg och hjälp / Ekonomisk stöd och rådgivning / Stipendier / Mariana Logrens Donationsfond

Mariana Logrens Donationsfond

Medel från Mariana Logrens donationsfond kan beviljas för trivselförbättrande åtgärder för synskadade gäster boende på Vallentuna kommuns äldreboenden eller motsvarande.

Information om möjligheten att ansöka om fondmedel lämnas (förutom här på webbplatsen) av verksamhetscheferna inom särskilt boende, vid anhörigträffar samt på anslag inom de särskilda boendena.

Ansökan

Ansökan ska göras genom vanligt brev och lämnas in senast den 15 oktober. 
En beskrivning av ändamålet och ett kostnadsförslag ska anges i ansökan.
Ansökan lämnas till specialist/utredare inom enheten för verksamhetsstöd.

Utdelning

Socialnämndens ordförande beslutar om utdelning efter samråd med det lokala funktionshinderrådet. Utdelningssumman år 2019 är 0 kronor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats