Anna Ramsten-Hedéns minnesfond

I ett gåvobrev från 1906 överlämnade Karl Hedén pengar till en minnesfond för skolbarn i Össeby-Garns församling.

Donatorns önskemål lyder: "Medel från fonden ska användas till hjälp och/eller glädje åt fattiga skolbarn inom församlingen, oavsett föräldrars religiösa eller politiskt-sociala åskådning. Pengarna ska användas till sådant som kommunens sociala omsorg via socialnämnden inte omfattar".

Ansökan

I ansökan ska det framgå:

  • barnets samt föräldrarnas namn och personnummer.
  • en beskrivning av familjens ekonomiska situation och varför ni söker hjälp genom denna fond behöver också finnas med.
  • vad medlen ska användas till och hur stor kostnaden blir.

Utdelning

Utdelning av medel från Anna Ramsten-Hedéns minnesfond sker inte kontant utan endast mot uppvisande av kvitto eller faktura. Utbetalning sker löpande efter beslut i barn- och ungdomsnämnden. Utdelningssumman år 2019 är 11 506 kronor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats