Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / En värdefull insats – Möt Michael och Dominika

En värdefull insats – Möt Michael och Dominika

Vallentuna kommun har tidigare erbjudit extratjänster med syftet att underlätta för nyanlända eller långtidsarbetslösa att få ett jobb. Extratjänster var ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

I den här intervjuserien får du möta personer som har haft en extratjänst i Vallentuna. I intervjuerna får du även möta deras arbetsgivare och lära dig mer om vilket värde som extratjänsten skapade.

I del fem av vår intervjuserie om extratjänster berättar Michael om sin tid på Brottby förskola och vad han har lärt sig och uppskattat med sin extratjänst. I intervjun får du även möta Michaels handledare Dominika som delar med sig av vilket värde Michael skapat för barnen och medarbetarna på Brottby förskola.

Michael, 33, kommer från Eritrea. Han gick 12 år i skolan i sitt hemland och började arbeta som mattelärare. För tre år sedan flydde han ensam till Sverige och sökte och fick asyl. Sedan dess har han studerat svenska med målet att kunna utbilda sig till barnskötare. Från hösten 2020 har han en extratjänst på Brottby förskola och nu i vår blev han för första gången pappa till en liten dotter.

 

Michael, berätta om hur det är att arbeta på Brottby förskola.

Det är jättebra att jobba här! Jag trivs bra med både personal, med barnen och med vårdnadshavarna. Jag tycker om att få leka med barnen.

På vilket sätt har det här arbetet skapat värde för dig?

Att ha ett jobb betyder jättemycket för mig. Jag vill inte leva på bidrag. Genom min extratjänst får jag en lön istället för bidrag. Jag upplever att mitt arbete höjer mitt värde i sociala sammanhang.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig jättemycket! Framförallt mycket mer svenska. Jag är en nyfiken person, så jag försöker lära mig allt om hur man arbetar med barn och bemöter dem på bästa sätt.

Genom min extratjänst har jag lärt känna många nya människor och börjat bygga ett nätverk inför framtiden.

Har du fått något intresse av att utbilda dig inom det yrke du haft under extratjänsten?

Mitt mål är att utbilda mig till barnskötare. Jag har fått hjälp att söka en utbildning till hösten. Innan jag kan påbörja utbildningen måste jag klara av SAS grund nivå 4 (svenska som andraspråk). Den kursen läser jag nu i maj.

Dominika är förskollärare på Brottby förskola och handledare till Michael. Här delar Dominika med sig av sin upplevelse av att ta emot en extratjänst.

Vad fick er på förskolan att anmäla intresse att ta emot en extratjänst?

För oss på förskolan är det väldigt värdefullt med en extra vuxen som kan vara med och hjälpa till. Jag tror dessutom att förskolan är en väldigt bra plats för att lära sig det svenska språket. Barnen frågar saker. De vill att man ska läsa med dem, leka med dem, hjälpa dem. Barnen är väldigt inkluderande och nyfikna. Att ha en extratjänst på en förskola ger en bättre förståelse för hur förskolan i Sverige fungerar. Samtidigt får både barnen och vi pedagoger en fin möjlighet att lära oss mer om livet i andra delar av världen. 

Vad fick dig, Dominika, att vilja bli handledare?

Innan Michael var jag handledare till en kvinna som hade extratjänst hos oss på Brottby förskola. Jag hade bara arbetat på förskolan i några månader när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att vara handledare. Jag bestämde mig för att prova. Det kändes spännande med en helt ny typ av utmaning och som ett bra sätt att utvecklas och få nya kunskaper. Jag har själv haft en handledare men aldrig handlett någon. Jag fick veta att jag skulle få stöttning från Vallentuna arbetscoachning under hela extratjänsten, så jag bestämde mig för att prova. 

På vilket sätt har Michael skapat värde för dig och din arbetsplats?

Det är väldigt roligt att ha Michael här! Barnen känner sig trygga med honom och på morgonen möts han ofta av barn som kommer springandes för att krama honom och säga att de vill leka med honom.

Michael har fått fasta uppgifter som han ska göra. Han tar alltid stort ansvar och genomför det han ska och mer därtill. Han slutar 16.30 varje dag och har en buss som tar honom hem vid 17. Det är inte ovanligt att han frågar mig om jag vill ha hjälp eller om han kan stanna lite längre efter att han slutat. Vi märker att han trivs och det känns väldigt bra.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats