Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / En värdeull insats - Möt Zyead och Lovisa

En värdeull insats – Möt Zyead och Lovisa

Vallentuna kommun har tidigare erbjudit extratjänster med syftet att underlätta för nyanlända eller långtidsarbetslösa att få ett jobb. Extratjänster var ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

I den här intervjuserien får du möta personer som har haft en extratjänst i Vallentuna. I intervjuerna får du även möta deras arbetsgivare och lära dig mer om vilket värde som extratjänsten skapade.

I del fyra av vår intervjuserie om extratjänster berättar Zyead om sin upplevelse av extratjänsten på Enheten för egen försörjning i Vallentuna och vilket värde extratjänsten skapat. I intervjun får du även möta Zyeads handledare Lovisa, som berättar om Zyeads bidrag till enheten.

Zyead, 40, har bott i Vallentuna i 2,5 år med sin familj. Under det senaste året har Zyead haft en extratjänst på Enheten för egenförsörjning på Vallentuna kommun där han stödjer personalen i att ta emot nyanlända flyktingar. Från början av maj väntar en ny utmaning för Zyead. Av tre olika jobberbjudanden har han tackat ja till en tillsvidareanställning på ett nystartsjobb i södra Stockholm.

Zyead kommer ursprungligen från Syrien. För ungefär 22 år sedan flydde han till Libyen och startade ett eget företag inom import och export. När kriget kom till Libyen 2015 kunde Zyead och hans familj med hjälp av FN ta sig till Sverige. Nu bor Zyead med sin fru och åtta barn i Vallentuna. Sedan familjen kom till Sverige har Zyead förutom sin extratjänst inom kommunen även hunnit utbilda sig till inköpsassistent. Corona gjorde det svårt att få komma på anställningsintervjuer för rollen som inköpsassistent. Efter ett uppskattat år på Enheten för egenförsörjning har Zyead inte bara fått möjlighet att göra intervjuer, utan också fått en tillsvidareanställning.

Zyead, berätta om ditt arbete på Enheten för egenförsörjning.

På Enheten för egenförsörjning stöttar jag personalen i sitt arbete med att ta emot nyanlända flyktingar. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till att svara på frågor och informera om hur olika delar av samhället fungerar till att följa med och visa var exempelvis Arbetsförmedlingen, vårdcentral eller skola finns.

På vilket sätt har det här arbetet skapat värde för dig?

Under min tid på Enheten för egenförsörjning har jag haft egna arbetsuppgifter som jag tagit ansvar för. Jobbet är välplanerat och bra strukturerat vilket har gjort det är lätt för mig att förstå syftet med mina arbetsuppgifter. Jag diskuterar ofta frågor och utmaningar med mina kollegor. Vissa arbetsuppgifter kan vara ganska svåra, då det är människor det handlar om.

Jobbet har betytt mycket för mig. Jag har fått möjlighet att förmedla till nyanlända hur viktigt det är med utbildning och jobb. Mina barn och vänner ser att det går att få ett jobb och hur viktigt det är med utbildning och att man lär sig det svenska språket så fort som möjligt.

Jag upplever också att jobbet är viktigt för min status i samhället. Mitt jobb har skapat bättre förutsättningar för att ordna en bostad, komma på arbetsintervjuer med mera.

Jag har trivts väldigt bra med min extratjänst på Enheten för egenförsörjning. Jag gillar att få jobba utifrån uppsatta mål och tillsammans med kollegor.

Vad har du lärt dig?

Jag tycker att jag har lärt mig det svenska språket bättre. Jag har lärt mig hur man bäst tar kontakt med olika myndigheter såsom Skatteverket, Migrationsverket och sjukhus. Dessutom har jag lärt mig hur jag kan lösa uppgifter även när problem uppstår.

Vad händer när du avslutar din extratjänst?

Jag avslutar min extratjänst sista april och 3 maj börjar jag arbeta på ett privat företag i Stockholm som administratör. Det är en tillsvidareanställning där jag både får nytta av min utbildning till inköpsassistent och mina erfarenheter från Enheten för egenförsörjning.

Jag vill avsluta med att säga stort tack till Lovisa och Camilla och alla i Vallentuna kommun som har gett mig en bra startpunkt i livet här i Sverige. 

Zyeads handledare på Enheten för egen försörjning heter Lovisa och är integrationshandläggare. Här delar Lovisa med sig av sin upplevelse av att ta emot en extratjänst.

Lovisa, vad fick dig att anmäla intresse för att ta emot en extratjänst?

På Enheten för egenförsörjning arbetar vi med mottagande av nyanlända och integration. Det var därför en självklarhet för oss att erbjuda någon möjlighet till extratjänst då vi ser det som en vinst för båda parter.

På vilket sätt har Zyead skapat värde för dig och din arbetsplats?

Zyead har verkligen varit en stor tillgång för oss på enheten då han har egna erfarenheter av att komma ny till Sverige och har många goda idéer och god kännedom om vilket stöd en nyanländ behöver för att snabbt integreras i det svenska samhället. Zyead är en bra förebild för den målgrupp vi arbetar med. Det är väldigt givande och roligt att arbeta med honom och vi har många intressanta samtal kring arbetet och utvecklingsområden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats