Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Kontakta kommunen om du upplever otrygghet

Kontakta kommunen om du upplever otrygghet

Det förekommer klotter och skadegörelse runt om i Vallentuna kommun. Den typen av förstörelse, och den otrygghet som kan upplevas på grund av det, är ofta symptom på flera orsaker. Vallentuna kommun arbetar för att öka tryggheten och minska skadegörelsen, därför önskar kommunen att man tar kontakt med socialtjänsten om man känner oro för ett barn eller ungdom som begår olagligheter eller själv far illa.

– Att glas på busskurer krossas eller att nya klottertaggar skapas beror ofta på att det finns barn eller ungdomar som inte mår bra. Då är det viktigt vi tar tag i detta och stöttar de familjer, barn och ungdomar som behöver det. Men för att kunna göra det behöver vi hjälp från allmänheten, berättar Erika Nordell, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgens öppenvård på Vallentuna kommun.

Är du en granne, anhörig eller någon annan som känner oro för en ökad otrygghet och ser ungdomar med ett riskbeteende? Kontakta då gärna barn- och familjeenheten på Vallentuna kommun för att berätta om din oro, antingen via telefon eller genom att fylla i en blankett för orosanmälan. Du kan göra detta anonymt. Information om telefonnummer och orosblankett hittar du under rubriken "Misstanke om barn som far illa" längre ner på sidan.

– Det är aldrig okej att förstöra någon annans egendom eller att begå något annat brott, men för att det ska upphöra måste de barn och ungdomar som orsakar detta uppmärksammas så vi tillsammans med föräldrarna kan hjälpa dem att förstå samhällets spelregler och att vi bryr oss om dem, säger Erika Nordell.

Har du sett om ett brott har begåtts i form av klotter, småstölder eller skadegörelse? Då ska du alltid göra en polisanmälan. Du kan även anmäla klottret under rubriken Synpunkter och felanmälan, som du hittar längre ner på sidan, för att det ska kunna tas bort. Det går också bra att göra din felanmälan via applikationen Felanmälan utemiljöer (Vallentuna kommun).

  • Ring 112 om du behöver skydd och stöd omedelbart.
  • Ring 114 14 om det är mindre akut och du vill prata med polis.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats