Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Ökad trygghet och minskad oro i Vallentuna

Ökad trygghet och minskad oro i Vallentuna

Resultatet av polisens årliga trygghetsmätning har kommit och visar på att merparten av Vallentunas invånare känner sig trygga i kommunen. Oro för olika brott har minskat något och den upplevda otryggheten under kvällstid har gått från 17 procent till 11, och denna trend gäller både män och kvinnor i alla åldersgrupper.

Vissa utmaningar kvarstår, bland annat problem med klotter, nedskräpning, skadegörelse och mörka områden upplevs som problematiskt i området där invånarna bor. Trots detta har upplevelsen av samtliga problemområden, med undantag av klotter, minskat jämfört med tidigare mätningar.

Däremot är det en olycklig trend att färre invånare anser att både polisen och kommunen bryr sig om problemen i deras område.

Rina Omeragic, kommunens trygghetsstrateg, kommenterar: "Denna trygghetsundersökning är ett viktigt underlag för det fortsatta samverkansarbetet med polisen. Upplevd trygghet har en central roll i vårt trygghetsskapande arbete och tillsammans ska vi stärka möjligheterna att förebygga fler brott i samhället."

En ökad upplevd trygghet leder till en högre livskvalitet för individer och samhällen. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbetet med förebyggande åtgärder och att våra invånare fortsätter lyfta problemområden. Tillsammans kan vi göra Vallentuna till en ännu tryggare och mer trivsam plats att bo och verka i.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats