Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Tryggare Vallentunadagen 24 september

Tryggare Vallentunadagen 24 september

24 september välkomnar vi Vallentunas invånare till Tuna torg för att träffa polis, räddningstjänst, Frivilliga resursgruppen och medarbetare på Vallentuna kommun för årets Tryggare Vallentunadag. Med dagen vill vi öka invånarnas kunskap kring hur vi arbetar med trygghet och säkerhet. Vi vill även sprida kunskap om krisberedskap och vad man själv kan göra för att vara förberedd för olika typer av kriser.

– Trygghet och säkerhet är en viktig fråga för invånarna i Vallentuna och för oss som kommun, berättar Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande. Vallentuna kommun har ett nära samarbete med polis och räddningstjänst för att skapa de bästa förutsättningarna för att Vallentuna ska vara en trygg kommun att bo och leva i.

Tryggare Vallentunadagen startskottet för krisberedskapsveckan

Tryggare Vallentunadagen är startskottet för den årligen återkommande krisberedskapsveckan, som i år pågår 26 september till 2 oktober. Temat för årets vecka är mat och under årets Tryggare Vallentunadag kan du bland annat lära dig om hur vi arbetar för att säkra vår matförsörjning i kris, på kort och lång sikt.

– En del i Sveriges långsiktiga beredskap handlar om att öka vår självförsörjningsgrad. För att det ska finnas företag som producerar mat i kris behöver det finnas goda möjligheter för stora som små livsmedelsproducenter att driva företag här i Vallentuna även när det inte är kris, berättar Magnus Isberg, näringslivsstrateg på Vallentuna kommun.

För att underlätta för lokala leverantörer och producenter att sälja sina varor till våra kommunala storkök har vi tagit fram ett inköpssätt som vi kallar Vallentuna Matmarknad. Vallentuna Matmarknad är ett enklare och mer flexibelt sätt att sälja livsmedel till vår kommun än traditionella ramavtalsupphandlingar.

– Det känns det både kul och viktigt att få genomföra Tryggare Vallentunadagen, berättar Jessica Nyström, säkerhetsstrateg på Vallentuna kommun. Trygghet, säkerhet och krisberedskap är områden som är relevanta för alla och vi hoppas att vi får möta många invånare på Tuna Torg den 24 september.

Om Tryggare Vallentunadagen

Kom och träffa polis, räddningstjänst, Frivilliga resursgruppen och Vallentuna kommun på Tryggare Vallentunadagen den 24 september. Under dagen kan du bland annat:

  • Prata med polis, räddningstjänst och FRG (Frivilliga resursgruppen).
  • Lära dig om krisberedskap och tävla om en krisberedskapslåda.
  • Träffa våra grannsamverkansbilförare och lära dig hur du kan förebygga inbrott och stöldsäkra ditt hem.
  • Lära dig om hur vi arbetar för att säkra vår matförsörjning i kris, på kort och lång sikt.
  • Lämna synpunkter och önskemål om hur Vallentuna kan bli en ännu tryggare och säkrare kommun.

Tryggare Vallentunadagen är startskottet för årets krisberedskapsvecka. En vecka där vi uppmärksammar hur vi alla kan vara med och stärka Sveriges motståndskraft.

Datum och tid: 24 september kl. 11.00 – 15.00.

Plats: Tuna torg i centrala Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats