Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vallentuna har fått sin första skolsocionom

Vallentuna har fått sin första skolsocionom

En lyckad skolgång är en stark skyddsfaktor för barn och unga. Det minskar risken för bland annat utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa. För att stärka elevers närvaro, måluppfyllelse och mående i skolan har Vallentuna kommun valt att införa en ny tjänst. Möt Lars, vår nya skolsocionom!

Kan du berätta lite kort om ditt uppdrag som skolsocionom?

Som skolsocionom kommer jag att ha ett nära samarbete med skola, socialtjänst och andra aktörer som arbetar med barn och unga. I uppdraget ingår bland annat övergripande samverkan, kartläggningsarbete samt i vissa fall utformande av stöd för enskilda elever.

Vad ser du mest fram emot i din nya tjänst?

Främst ser jag fram emot möjligheten att utveckla ett vidare samarbete med de olika aktörer som finns kring kommunens barn och unga. Att få vara med från start och forma en roll som inte funnits i Vallentuna tidigare är så klart också någonting jag ser fram emot.

10 oktober är det världsdagen för psykisk hälsa. Har du några tips kring hur man som förälder kan bidra till att förebygga eller uppmärksamma psykisk ohälsa hos barn och ungdomar?

Som ny skolsocionom i kommunen så tänker jag givetvis på vikten av en fungerande skolgång som skyddsfaktor när det gäller att förebygga psykisk ohälsa. Skolfrånvaro i stor utsträckning kommer sällan från en dag till en annan utan är ofta någonting som utvecklas över tid. Var uppmärksam på ditt barns signaler. Börjar det dyka upp ströfrånvaro eller återkommande huvudvärk, magont etc.? Det kan vara tecken på att ditt barn upplever att någonting känns fel. Prata gärna med personalen på skolan om du har oro gällande situationen.

Visa intresse för ditt barns vardag både på skolan, fritid och på nätet/sociala medier etc. Ställ frågor och låt barnet berätta utifrån egen takt och förmåga. Det är viktigt att ta det barnet berättar på allvar och att inte förminska eller skoja bort det barnet förmedlar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats