Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Vallentuna vill underlätta för hemtjänstutförare – och samtidigt öka valfriheten

Vallentuna vill underlätta för hemtjänstutförare – och samtidigt öka valfriheten

Från och med 1 mars 2022 är det möjligt för hemtjänstutförare att välja var i Vallentuna kommun som de vill etablera sig. Samtidigt höjs ersättningsnivåerna, både för tätortsområden och på landsbygden. Syftet är att öka valfriheten hos kommunens hemtjänstkunder, men också för att skapa ekonomisk hållbarhet hos hemtjänstföretag.

Delas in i områden

Vallentuna kommun har delats in i sex geografiska områden, för att fler hemtjänstutförare ska vilja etablera sig i kommunen. Utförarna kan välja om de vill vara verksamma i hela kommunen, eller begränsa sin verksamhet till ett eller flera områden. Bakgrunden till beslutet är företagens tidigare upplevelse om att det inte har varit ekonomiskt hållbart att vara verksam i hela Vallentunas geografiska område.

– Vi vill öka valfriheten hos våra kommuninvånare när de ska välja hemtjänst. Då måste vi också underlätta för hemtjänstföretag att etablera sig i Vallentuna. Det gör vi nu genom att höja ersättningsnivåerna, men också genom att dela in kommunen i geografiska områden. Då kan företag som redan är verksamma i våra grannkommuner starta sin verksamhet hos oss, för att på sikt också kunna utöka sin verksamhet till flera områden i Vallentuna, säger Torbjörn Einarsson (C), ordförande i socialnämnden.

Möjlighet att utöka verksamheten

I samband med att hemtjänstutförarna väljer var de ska vara verksamma i kommunen, har de också möjlighet att begränsa eller utöka sin verksamhet under sitt verksamhetsår.

För närvarande är samtliga av kommunens hemtjänstutförare verksamma i hela Vallentuna kommun.

De geografiska områdena är

  • Vallentuna, västra.
  • Vallentuna sydvästra och sydöstra.
  • Vallentuna nordöstra.
  • Markim-Orkesta-Frösunda.
  • Kårsta.
  • Vada-Angarn-Össeby Garn.

 

 Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats