Om Borgens förskola

Förskolan har en stor gård som inbjuder till utmaningar, lek, rörelse och möten mellan avdelningarna. 

Vi har tre avdelningar; Ekorren, Vargen och Korpen. Alla avdelningar har utvidgade syskongrupper med barn 1-5 år.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats