Om Haga förskola

Haga förskola erbjuder ett tillgängligt lärande för alla barn. Här får barnen uppleva en lekfull pedagogik som utgår från deras intressen och behov.

Vår förskola har närhet till natur, lekplatser och sporthall. Vi använder oss av den rika miljön för att stimulera barnens utveckling och lärande. Barnen får känna sig trygga och utforska vår fina utegård och vidga sina vyer genom utflykter.

Välkommen till Haga förskola!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats