Om Haga förskola

Förskolan ligger i en del av Hagaskolan och har närhet till skogen, tillgång till danslokal och en egen ateljé. Vi äter mat i förskolans matsal och har en stor gård som inbjuder till utmaningar, lek, rörelse och möten mellan avdelningarna.

Vi har fyra avdelningar; Grodan, Myran, Nyckelpigan och Humlan. På Grodan och Myran går förskolans äldre barn och på Nyckelpigan och Humlan går förskolans yngre barn.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats