Dragarbarn

Ett "dragarbarn" kallas ett barn med en typisk språkutveckling. Det betyder att dragarbarnet fungerar som en språklig förebild till kompisarna på språkförskolan som har en språkstörning. Dragarbarnen ska ha svenska som sitt starkaste språk.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats