Så här arbetar vi

Förskolan har ett projekterande arbetssätt vilket innebär att barn och pedagoger utforskar och lär sig tillsammans. Genom pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens tankar och göranden vilket leder oss vidare i projektarbetet och läroprocesser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats