Om Katthults förskola

Barnen erbjuds att arbeta med många olika uttrycksmedel. Vi arbetar utforskande och skapande med exempelvis: färg, lera, naturmaterial, återbruksmaterial, lärplatta och projektor. Olika uttryck möts och används tillsammans i ett skapande, upptäckande och lärande under hela dagen. Omsorg och lärande ingår i det dagliga arbetet för att ge alla barn möjlighet till glädje, nyfikenhet och utveckling

Katthult har tre avdelningar fördelat i två olika hus, Gul för 5 åringar, Röd för barn 1-3 år, Grön för barn 3-4 år.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats