Om Katthults förskola

Barnen erbjuds att arbeta med många olika uttrycksmedel. Vi arbetar utforskande och skapande med exempelvis: färg, naturmaterial, återbruksmaterial, lärplatta och projektor.

Olika uttryck möts och används tillsammans i ett upptäckande och lärande under hela dagen. Omsorg och lärande ingår i det dagliga arbetet för att ge alla barn möjlighet till glädje, nyfikenhet och utveckling.

Närheten till skogen och den stora förskolegården med kuperad mark, träd och lekredskap ger barnen många möjligheter till utforskande.

Katthult har två avdelningar, avdelningen Röd för förskolans yngre barn och avdelningen Grön för förskolans äldre barn.

Välkommen till Katthults förskola!

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats