Om Katthults förskola

Barnen erbjuds att arbeta med många olika uttrycksmedel. Vi arbetar utforskande och skapande med exempelvis: färg, lera, naturmaterial, återbruksmaterial, lärplatta och projektor. Olika uttryck möts och används tillsammans i ett skapande, upptäckande och lärande under hela dagen. Omsorg och lärande ingår i det dagliga arbetet för att ge alla barn möjlighet till glädje, nyfikenhet och utveckling

Katthult har två avdelningar, Röda avdelningen för yngre barn och Gröna avdelningen för äldre barn.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats