Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 mars.

För att få plats med Vallentuna Språkförskola måste ett antal kriterier uppfyllas. 

  1. För barn med remiss från logoped gäller att:
  • Barnet ska vara utrett hos logoped och ha fått en generell språkstörningsdiagnos. 
  • Ett logopedutlåtande är obligatoriskt och ska bifogas i ansökan.
  • Ett pedagogiskt utlåtande från barnets nuvarande förskola är obligatoriskt.
  • Vid behov krävs även psykologibedömning. Den ska påvisa normal begåvning hos barnet, trots barnets språksvårigheter.
  • Språkstörningen måste vara primär. Det betyder att barnets språkliga svårigheter inte kan förklaras av andra svårigheter som till exempel hörselnedsättning, autism, stora koncentrationssvårigheter eller kognitiv utvecklingsförsening. 
  • Placeringsbeslut meddelas föräldrarna under april/maj.
  • Inskolningen sker vanligtvis under augusti/september.
  • Vi har ett mycket begränsat antal platser varje år och antagning sker utifrån behov i samråd med logopeder, pedagoger, rektor och elevhälsan. Ett antagningsbeslut kan inte överklagas.

    2. För övriga barn gäller att:

  • Ansöka till Ormsta förskola och ange att ni är intresserade av en plats för ert barn som "dragarbarn" på Vallentuna Språkförskola.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats