Så här arbetar vi

Vi har ett pedagogiskt medvetet arbetssätt där omsorg, fostran och lärande skapar en trygg och stimulerande verksamhet, där barn och pedagoger utforskar och lär sig tillsammans. 

Leken är grunden för barnens lärande och utveckling och genom lek och dess regler tillägnar sig barnet socialt samspel, ömsesidighet, turtagning och stimulans till språket. Pedagogerna tillämpar tillgängligt lärande för att möjliggöra verksamheten och undervisningen för alla barn utifrån dess förutsättningar och behov. 

Genom vårt systematiska kvalitetsarbete får vi syn på barnets lärprocesser i deras lekar och utforskande, som ligger till grund för både vår spontana och planerade undervisning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats