Så här arbetar vi

Förskolan har ett projekterande arbetssätt vilket innebär att barn och pedagoger utforskar och lär sig tillsammans. Genom pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens tankar och göranden vilket leder oss vidare i projektarbetet och läroprocesser.

Barnen erbjuds att arbeta med många olika uttrycksmedel. Vi arbetar utforskande och skapande med exempelvis: färg, lera, naturmaterial, återbruksmaterial, lärplatta och projektor. Olika uttryck möts och används tillsammans i ett skapande, upptäckande och lärande under hela dagen. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats