Barn med primär generell språkstörning

Generell språkstörning betyder att barnet har svårigheter med alla delar av språket. Det innebär att barnet har mycket stora svårigheter att förstå talat språk och att uttrycka sig grammatiskt korrekt. Barnet har dessutom ett mycket svagt ordförråd som innebär svårigheter med att både förstå ord och använda ord.

Primär språkstörning betyder att barnet inte har någon annan funktionsnedsättning, till exempel hörselnedsättning, autism eller kognitiv utvecklingsförsening, som kan förklara barnets språksvårigheter.

För mer information om språkstörning, läs vidare nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats