Vem kan gå i Språkförskolan?

Vår målsättning är att stärka barnets språkliga förmåga och lust till kommunikation genom ett helhetsperspektiv. För att få driva en språkförskola måste vissa kriterier uppfyllas, främst gällande diagnos, antalet barn i gruppen, logoped och förskollärartäthet.


Sedan höstterminen 2019 drivs Språkförskolan integrerarat med plats för sex barn med grav språkstörning och sex barn med typisk talutveckling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats