Om Språkförskolan

Vår målsättning är att stärka barnets språkliga förmåga och lust till kommunikation genom ett helhetsperspektiv.

Namnet Språkförskola påvisar att man måste uppfylla vissa kriterier angående diagnos, antalet barn i gruppen, logoped och förskollärartäthet. Detta är också en kvalitetssäkring av verksamheten och Vallentuna kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen har ett avtal med SLL, Stockholms läns landsting, och får ersättning av SLL för en del av verksamheten.

Sedan höstterminen 2019 drivs Språkförskolan integrerarat med plats för 6 barn med grav språkstörning och 6 barn med typisk talutveckling.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats