Flerstämmig undervisning

Flerstämmig undervisning är ett forsknings- och utvecklings program (FoU) tillsammans med Malmö universitet och iFous. Under 3,5 år kommer forskning och utveckling genomföras i samverkan mellan de medverkande förskolorna, kommunerna och en forskargrupp vid Malmö universitet. I gemensamma utvecklingsseminarier möts forskare och praktiker för att diskutera observationer och gemensamt bearbeta frågor som uppstår. Syftet med programmet är att utveckla såväl kunskap och förhållningsätt som arbetsmetoder i förskolan. Förskollärarna ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

I oktober 2018 kommer förskollärarna att få sina första uppdrag. För att utvecklingsprocessen ska gå framåt mellan seminarierna är avsikten att åstadkomma kollegialt lärande. Uppdragen innebär att undersöka undervisningsbegreppen och stimulera kollaborativt lärande samt att vetenskapligt arbetssätt ska introduceras. Detta jobbar man vidare med på hemmaplan tillsammans med sina arbetslag. Dessa uppdrag resulterar i dokumentation som analyseras av forskargrupper och diskuteras vid nästa seminarietillfälle.

Det är viktigt att uppdragen från flerstämmig undervisning i förskolan knyts ihop med projektet, det ska inte vara något parallellt spår. Det är alla i arbetslaget som skall arbeta med detta, även om det är förskollärarna som är ansvariga.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats