Ekorren

På avdelningen Ekorren växer det och gror. Barnen och pedagogerna sitter i samlingen och barnen säger att de vill plantera något. Men vad frågar pedagogerna, just då sitter de och äter äpplen! Vi planterar äpplen säger barnen och så blev det. Kärnorna sparades och planterades.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats