Välkommen till Gustav Vasaskolan

Gustav Vasaskolan erbjuder en trygg miljö, välutbildade och legitimerade lärare samt fritidspersonal som fokuserar på elevernas välmående och kunskapsutveckling.

På vår skola har vi en stimulerande lärmiljö och vi arbetar tillsammans för att eleverna ska få arbetsro. Med naturen runt hörnet får våra elever en utemiljö som ger bästa förutsättningar för rörelse och återhämtning.

Trygghet – Engagemang – Kunskap. Med en röd tråd genom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem vill vi arbeta med barnets hela utveckling och bädda för det livslånga lärandet. Vi tror på varje barns kompetens och förmåga att vara delaktig i sin egen lärprocess och att få lära sig tillsammans med andra i en stimulerande miljö.

Att gå på Gustav Vasaskolan

Trygghet, engagemang och kunskap är våra ledord. Vi har en varierad undervisning med balans mellan ett digitalt lärande och utomhuspedagogik i kombination med humor och glädje.

Om Gustav Vasaskolan

Elev sitter och arbetar             med dator på lektion

Vår digitala skola

Via SchoolSoft ser vi till att både vårdnadshavare och elever har tillgång till aktuell information om skolan och vad som händer varje vecka.

Skolkommunen Vallentuna

I alla Vallentunas skolor gör vi olika satsningar som bidrar till att elever mår bra och uppnår kunskapsresultaten. Här har vi samlat fördelarna med att gå på någon av kommunens skolor.

Att gå i skolan i Vallentuna

Tjej balanserar på stock
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats