Välkommen till oss!

Vi är en kommunal F–9-skola i centrala Vallentuna. Till skolan hör också ett fritidshem.

Vi har som mål att tillsammans med våra elever ha Vallentunas bästa skola! Viktigt för oss är att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan, och att de under skoltiden utvecklar sin identitet med sociala och kunskapsmässiga färdigheter. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats