Välkommen till Lovisedalsskolan

I vår skola är vi lyhörda för elevens behov. Här får alla vara sig själva för att skapa trygga elever som lär efter sina förutsättningar. Med ledorden kunskap, engagemang, mod, nyfikenhet och lärande erbjuder vi en skola med kompetent personal som alla jobbar tillsammans för att eleverna ska nå bästa möjliga resultat. Vi vill att alla våra elever ska gå ut skolan med god självkänsla och nyfikenhet på att lära mer.

Att gå på Lovisedalsskolan

Våra elever imponerar varje dag, både i den kunskapsmässiga utvecklingen och i den sociala utvecklingen. Personalen på vår skola är fantastisk, har en hög kompetens och ett stort engagemang.

Om Lovisedalsskolan

Elever på Lovisedalsskolan läser på en Ipad

Vår digitala skola

Eleverna får tillgång till en egen Ipad eller en Chromebook och jobbar dagligen i Googlemiljö. Skolan har ett Makerspace där eleverna får träna på sin innovativa förmåga där teori och praktik möts. Eleverna har i denna digitala slöjdsal möjlighet att omsätta idéer till handling, att gå från konsument till producent.

Skolkommunen Vallentuna

I alla Vallentunas skolor gör vi olika satsningar som bidrar till att elever mår bra och uppnår kunskapsresultaten. Här har vi samlat fördelarna med att gå på någon av kommunens skolor.

Att gå i skolan i Vallentuna

Tjej balanserar på stock
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats