Lövdal

Lövdal är beläget i norra delen av Vada socken och har utgjort ett torp under Lilla Benhamra. Se vidare Lilla Benhamra.

Torp
Torpet Lövdal. Fotograf: Hans Rehnberg 1969. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats