Anhöriggrupper hösten 2023

Hur kan ditt deltagande i en anhöriggrupp vara till hjälp i vardagen?

Att delta i en anhöriggrupp kan vara avlastande och minska känslan av ensamhet, skuld och skam. Att få dela sina tankar och känslor kan ge styrka i det svåra. För dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik, psykisk ohälsa med mera planerar vi att efter sommaren ha olika typer av grupper. Där får du möjlighet att prata med och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Vi utgår från dina önskemål och behov

Mejla till dina kontaktuppgifter till anhorigstod@vallentuna.se så kommer anhörigkonsulent Karin Sundin att höra av sig till dig under augusti månad och berätta mer.


Citat från tidigare gruppdeltagare:

"Anhöriggruppen har gett mig otroligt mycket, bl.a. kunskap, verktyg, gemenskap, känsla av trygghet och framför allt hopp". 

"Dessa träffar har stärkt mig"

"Jag har fått bra verktyg att ta med mig i min personliga process/utveckling"

"Jag har insett att jag inte är ensam"

"Jag känner mig lyssnad på och folk förstår mig"

"Skönt att träffa andra i samma situation"

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats