Karin är kommunens nya anhörigkonsulent

Den 10 november började Karin Sundin som kommunens anhörigkonsulent. Hon vänder sig till dem som vårdar en närstående och som kan behöva stöd för att orka med.

Karin Sundin kommer närmast från Aleris Psykiatri i Järvaområdet. Där arbetade hon som hälsopedagog.

Anhörigkonsulenten finns till för den som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, är sjuk, har drabbats av psykisk ohälsa eller har en funktionsnedsättning. Bland annat finns det möjlighet att boka enskilda samtal, eller gå med i anhöriggrupper samt lyssna till olika föreläsningar. Syftet med anhörigstödet är att stötta anhöriga i deras vardag.

Anhörigstödet är kostnadsfritt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats