Förändring börjar här

Har du svårt att hantera ilska eller har använt dig av någon form av våld i nära relation, här kan du få hjälp och stöd.

Du som bor i Vallentuna kommun och som har svårt att t.ex. hantera ilska eller har använt någon form av våld i en nära relation eller är rädd för att du kommer att göra det, kan vända dig till Vallentuna Öppenvårdsmottagning för motiverande behandlingsprogram och samtal kring detta.

Stöd och handledning

Programmet är delvis upplagt som en självhjälpsbehandling med stöd, råd och handledning av erfaren personal. 

I behandlingsprogrammet kan du få hjälp med att hantera dina tankar och känslor, öva på att kommunicera bättre och få verktyg för att kunna genomföra och bibehålla förändringar av ditt tanke- och beteendemönster.

För att kunna delta i behandlingsprogrammet ska du ha tillgång till en dator och ha möjlighet att träffa programansvarig på Öppenvården Vuxen i Vallentuna.

Kostnadsfritt

Behandlingsprogrammet är öppet för både män och kvinnor och kostar ingenting.

Intresseanmälan

Rådgivning och intresseanmälan rörande det motiverande behandlingsprogrammet sker via kontakt med mottagningen. Du når mottagningen via e-post: oppenvardenvuxen@vallentuna.se.

Våld i nära relation är inte bara fysiskt våld

Våld i nära relation förknippas ofta med fysiskt våld, men det finns flera former av våld som det är viktigt att vara uppmärksam på. Andra former av våld i nära relation är psykiskt våld, materiellt våld, sexualiserat våld, ekonomiskt våld, försummelse av någon som står i beroendeställning till dig samt om t.ex. barn bevittnat våld i nära relation.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats