Råd- och informationssamtal med Öppenvården vuxen

Vi på Öppenvården vuxen finns till för dig som är orolig för dig själv eller någon annan. Om du mår dåligt, har problem med psykisk ohälsa, riskbruk, beroende, våld i nära relationer eller kriminalitet är du välkommen att vända dig till oss.

Vi erbjuder upp till fem kostnadsfria samtal med våra behandlare där du kan få information och rådgivning om psykisk ohälsa, våld, riskbruk, beroende eller kriminalitet. Samtalen kan vara för dig själv eller för att hjälpa en anhörig.

Så gör du för att boka ett samtal

Våra råd- och informationssamtal är öppna för dig som kommuninvånare att själv boka via oss på Öppenvården vuxen. Det krävs inte en utredning eller beslut av en socialsekreterare för att du ska ha rätt till fem kostnadsfria samtal. Du kan vara anonym när du hör av dig till oss.

Du kan boka ett samtal genom att mejla till oss på: oppenvardenvuxen@vallentuna.se, chatta med oss eller ta kontakt via telefon:

Samordnare: 08-587 856 42.

Anhörigkonsulent: 08-587 854 31.

Du når oss även via kommunens kontaktcenter: 08-587 850 00. Fråga efter Öppenvården vuxen. 

Besök hos oss är kostnadsfritt. Vi arbetar under sekretess.

Medicinsk behandling och abstinensbehandling bokas direkt hos Beroendecentrum på telefonnummer: 08-123 470 70. Besök hos sjukvårdspersonal kostar enligt gällande taxor och avgifter för hälso-och sjukvård, frikort gäller.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats